Obchodné podmienky

Obchodní podmínky

1) Objednávka


Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení e-mailem nebo telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.2) Zrušení objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího


Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.


Storno objednávky ze strany prodávajícího

 • bez udání důvodu
 • kdy není schopen doručit objednané zboží v dohodnutém termínu
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 14 pracovních dnů).
 • v případě zcela zjevné chyby v ceně zboží (překlep, chyba softwaru, apod.)


3) Odstoupení od kupní smlouvy


Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí dle zákona 89/2012 Sb. v platném znění.

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Kontaktujte nás (písemně - e-mailem), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu.

Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal, zašlete jej zpět na vaše náklady na naší adresu uvedenou v sekci kontakty a to za následujících podmínek:

 • musí byt v původním nepoškozeném obalu
 • nesmí být použité
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
 • s originál dokladem o koupi


Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V souladu se zákonem mohou být Kupujícímu vyúčtovány náklady spojené s uvedením vráceného zboží do prodejeschopného stavu (tj. budou vyúčtovány případné chybějící díly, případné znovuzabalení, vyčištění apod.)

V případě formátování materiálu (řezání) je toto možné pouze do pravého úhlu. Vyhrazujeme si také právo odmítnout formátování na malé díly. Materiály, které byly upraveny dle přání zákazníka, tj, formátovány, není možné vrátit, což nevylučuje právo na reklamaci.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.4) Dodací podmínky


Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3-15 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.

O odeslání je kupující informován e-mailem.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, na náklady kupujícího. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží (platí Kupující) rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

Ceny dopravy a doběrečného platí pouze pro místa dodání po České republice.
Cena dopravného a poplatku za dobírku je závislá na způsobu dopravy a platby, který si vyberete.

Doprava zboží v e-shopu je za poplatek 726,- Kč vč. DPH. Pokud je způsob platby dobírkou, bude k této částce za dopravu přiúčtován poplatek za dobírku ve výši 100,-Kč vč. DPH.


Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník.5) Reklamace a záruka

 

Případné reklamace se budeme snažit vyřídit k vaší spokojenosti a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně nahlásit prodávajícímu e-mailem.

 

Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje  zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak a řídí se platnými zákony.

Záruka se nevztahuje na :

 • vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným používáním výrobku
 • nesprávným skladováním
 • nesprávnou údržbou6) Ochrana osobních dat


Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.7) Prodej a platba zboží

 

Prodávající je majitelem zboží až do úplného zaplacení. Uhrazení plné částky je provedeno buďto osobně na provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.

 8) Závěrečná ustanovení


Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2017.

Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst zde, a to pro účely analýz, personalizace reklamy, remarketingu a poskytování funkcí sociálních médií.
Souhlasím